Bài viết
Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Trung tại Bắc Giang

Haruka là đơn vị cung cấp dịch thuật uy tín, chất lượng và nhanh chóng. Haruka vừa kết thúc thành công đợt phiên dịch ngôn ngữ Nhật - Trung tại Bắc Giang

Bài viết
ĐƠN HÀNG DỊCH THUẬT HARUKA CUNG CẤP THÁNG 3/2021

Tháng 3/2021 Haruka đã hoàn thành 50 đơn hàng dịch thuật ngôn ngữ Nhật, Trung, Anh, Ba Lan, Ả Rập ở nhiều lĩnh vực: y tế, xây dựng, văn hóa, pháp luật, khảo cổ học … Haruka đã cung cấp phiên dịch ở các tỉnh thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, […]