Dự án
HARUKA CUNG CẤP DỊCH VỤ DỊCH VIDEO, LỒNG TIẾNG, CHÈN PHỤ ĐỀ

Ngày 10/3/2023, Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt, lồng tiếng, chèn phụ đề cho 6 video về lao động người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Đội ngũ dịch video chuyên nghiệp của Haruka đã hoàn thành dịch vụ theo các bước sau: Tại […]