Dự án
Haruka cung cấp phiên dịch tiếng Nhật tại Quảng Ninh

Ngày 16/3/2023 Haruka đã cung cấp phiên dịch tại Quảng Ninh về xin cấp giấy phép đầu tư vào khu công nghiệp. Khi xin cấp giấy phép đầu tư vào khu công nghiệp sẽ cần nhiều thủ tục và các giấy tờ, đòi hỏi ở phiên dịch phải có trình độ chuyên môn cao về […]