Haruka đã cung cấp phiên dịch tiếng Nhật tại Hải Phòng

Ngày 17/10/2018 phiên dịch của Haruka đã dịch thành công buổi dịch về hàng hải và bản đồ biển tại Hải Phòng.

Phiên dịch phải đứng dịch suốt cả ngày nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Haruka đã cung cấp phiên dịch tiếng Nhật tại Hải Phòng1

Haruka đã cung cấp phiên dịch tiếng Nhật tại Hải Phòng2

Hãy để Haruka mang tới cho bạn bản dịch tốt nhất!

Công ty dịch thuật Haruka là công ty dịch thuật hàng đầu và giá hợp lý tại Hà Nội.
Cung cấp dịch vụ biên phiên dịch tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức v.v. cho công ty trong nước và nước ngoài với trên 1.000 người chuyên nghiệp.
Chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ phiên dịch cho Cơ quan chính phủ, ngân hàng, nhà trường, nhà sản xuất, công ty bảo hiểm, công ty bất động sản, công ty tư vấn, công ty du lịch, đài phát thanh, nhà báo v.v.