Haruka đã cung cấp phiên dịch cabin Anh – Nhật tại Đà Nẵng

Haruka chuyên cung cấp phiên dịch cabin tiếng Nhật, tiếng Anh.

Haruka đã cung cấp thành công Phiên dịch cabin trong 02 ngày 10/4/2019 và 11/4/2019 cho Hội thảo về lĩnh vực công nghệ thông tin diễn ra tại Centara Sundy Beach Resort thành phố Đà Nẵng.

Góp phần thành công cho Hội thảo chính là 2 phiên dịch cabin kỳ cựu, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam của Haruka.

Dưới đây là một số hình ảnh của phiên dịch tại sự kiện.

Haruka đã cung cấp phiên dịch cabin Anh - Nhật tại Đà Nẵng

Haruka đã cung cấp phiên dịch cabin Anh - Nhật tại Đà Nẵng