Haruka đã cung cấp phiên dịch Anh – Nhật tại Hải Phòng

Ngày 28/11/2018, Công ty dịch thuật Haruka đã cung cấp phiên dịch thành thạo cả 3 ngôn ngữ tiếng Anh- tiếng Nhật- tiếng Việt về khối lượng hàng hóa, hoạt động kinh doanh tại bến cảng Hải Phòng.

Khách đã rất hài lòng về chất lượng Phiên dịch Anh-Nhật của Haruka. Phiên dịch Haruka đã kinh nghiệm biên Phiên dịch 18 năm.

 Mr. Hưng, tốt nghiệp thạc sỹ tại đại học Osaka, Nhật Bản.

Kinh nghiệm phiên dịch trong lĩnh vực phần mềm, thông tin truyền thông, ô tô, kinh tế… Thành thạo tiếng Nhật (trình độ N1) và tiếng Anh (Toeic 900/990).