Phiên dịch tại nước ngoài

Phiên dịch tại nước ngoài

Hiển thị

20:45 - 16/05/2018

Phiên dịch tại Anh

Haruka cung cấp phiên dịch số lượng lớn tại thủ đô London của nước Anh. Nhắc đến Châu Âu thì thành phố London là...

Xem thêm

18:33 - 15/05/2018

Phiên dịch tại Mỹ

Công ty dịch thuật Haruka là một thương hiệu dịch thuật chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp phiên dịch cho các dịch vụ...

Xem thêm

19:53 - 11/05/2018

Phiên dịch tại Hàn Quốc

Ở thị trường Hàn Quốc, công ty dịch Thuật Haruka đã thành lập một đội ngũ phiên dịch đang sống và làm việc tại...

Xem thêm

19:38 - 11/05/2018

Phiên dịch tại Singapore

Công ty dịch thuật Haruka đang cung cấp các vụ phiên dịch tại Singapore. Hình thức phiên dịch đáp ứng gồm: Dịch Cabin, Dịch...

Xem thêm

22:16 - 10/05/2018

Phiên dịch tại Nhật

Công ty dịch thuật Haruka đang cung cấp các vụ phiên dịch tại Nhật (Tokyo, Osaka, Nagoya, Yokomaha, Kyoto, Kobe, Fukuoka, Sendai...). Hình thức...

Xem thêm