Lĩnh vực phiên dịch

Lĩnh vực phiên dịch

Hiển thị

16:09 - 28/04/2018

Phiên dịch về giao lưu quốc tế

Đây là dịch vụ phiên dịch sử dụng trong các đại hội, cuộc thi, lễ hội văn hóa, hội chợ, triển lãm, hoạt động nghệ...

Xem thêm

15:41 - 28/04/2018

Phiên dịch ngành y dược

Chúng tôi đảm bảo cung cấp các phiên dịch viên có hiểu biết sâu rộng cũng như giàu kinh nghiệm dịch thuật trong...

Xem thêm