Công ty dịch thuật Haruka đưa ra chính sách chất lượng sau đây để luôn cung cấp dịch vụ phiên dịch đáp ứng được mong đợi của Quý khách hàng.

1. Số lượng các phiên dịch viên hàng đầu trong ngành

Haruka có hơn 1.000 phiên dịch viên hàng đầu trong ngành và có thể cung cấp dịch vụ phiên dịch chất lượng cao phiên qua rất nhiều phiên dịch viên có bề dày kinh nghiệm phiên dịch trong các sự kiện quan trọng cấp cao ( như Thủ tướng) ở các ngôn ngữ khác nhau.

2. Quản lý nhân tài

Các phiên dịch viên sau khi vượt qua vòng loại CV/ kinh nghiệm, và bài kiểm tra phiên dịch nghiêm ngặt (tỷ lệ đỗ khoảng 10%) sẽ được đăng ký trong cơ sở dữ liệu nội bộ theo cấp độ và ngôn ngữ nhằm quản lý hiệu quả nguồn nhân lực.

3. Hệ thống kiểm soát chất lượng

Điều phối viên chuyên trách phụ trách từng dự án sẽ chọn phiên dịch viên phù hợp dựa trên kinh nghiệm và yêu cầu của Quý khách hàng.

Nếu Quý khách hàng lo lắng về chất lượng, Quý khách hàng có thể phỏng vấn phiên dịch viên và kiểm tra họ qua điện thoại.

Phiên dịch viên sẽ được chuẩn bị trước để đạt hiệu quả tốt nhất. Chúng tôi cố gắng sắp xếp các phiên dịch viên có tỷ lệ quay lại của khách hàng cao.

Để tạo dựng mối quan hệ khách hàng có mức độ hài lòng cao, chúng tôi sử dụng ý kiến đóng góp của Quý khách hàng trong quá trình lựa chọn nhân sự và quy trình làm việc cho các dự án tiếp theo.

4. Quản lý dự án

Điều phối viên phụ trách Quý khách hàng chịu trách nhiệm đối với tất cả các quy trình, từ yêu cầu cho đến hoàn thành việc phiên dịch.

Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không thay đổi điều phối viên trong quá trình cung cấp dịch vụ.