Phiên dịch

Phiên dịch

Hiển thị

16:42 - 22/03/2018

Phiên dịch tiếng Anh

Bảng giá phiên dịch tiếng Anh

Xem thêm

16:44 - 22/03/2018

Phiên dịch tiếng Hàn

Về bảng giá phiên dịch tiếng Hàn

Xem thêm

17:04 - 23/03/2018

Về dịch vụ phiên dịch

Công ty dịch thuật Haruka hàng ngày vẫn đang cung cấp phiên dịch kể từ khi thành lập năm 2012 đến nay. Chúng tôi...

Xem thêm

16:03 - 22/03/2018

Phiên dịch tiếng Nhật

Về bảng giá phiên dịch tiếng Nhật

Xem thêm

15:57 - 22/03/2018

Phiên dịch tiếng Trung

Bảng giá phiên dịch tiếng Trung

Xem thêm

17:07 - 23/03/2018

Bảng giá phiên dịch

Là hình thức phiên dịch mà người phát ngôn nói từng đoạn và phiên dịch viên sẽ tóm tắt lại...

Xem thêm

17:29 - 22/03/2018

Phiên dịch tiếng Mã Lai

Các dịch vụ phiên dịch của chúng tôi như dịch dịch Cabin, dịch đuổi, dịch thì thầm, dịch song song giữa tiếng Việt và...

Xem thêm

17:19 - 22/03/2018

Phiên dịch tiếng Myanmar (Miến Điện)

Tiếng Myanma là ngôn ngữ chính thức ở Myanma. Đây là tiếng mẹ đẻ của người Miến. Tiếng Myanma được dùng như là...

Xem thêm

17:17 - 22/03/2018

Phiên dịch tiếng Khmer

Tiếng Khmer (ភាសាខ្មែរ/Phát âm: Khơ-me) hay còn gọi là Tiếng Miên, là ngôn ngữ của người Khmer và...

Xem thêm