Phiên dịch hội thảo, hội nghị chuyên đề

Phiên dịch hội thảo, hội nghị chuyên đề

10:03 - 28/04/2018

Đối với các hội nghị, diễn đàn quốc tế với quy mô lớn, chúng tôi sẽ sử dụng loại hình dịch cabin, còn đối với các hội nghị cần số lượng thông dịch viên ít, chúng tôi sẽ sử dụng dịch nối tiếp và dịch thầm.

Phiên dịch hội thảo, hội nghị chuyên đề

Chúng tôi cung cấp phiên dịch cho các hội thảo, đào tạo, hội nghị chuyên đề và trong các diễn đàn. Dựa theo nội dung, quy mô và người tham gia của từng hội nghị, chúng tôi sẽ chuẩn bị phiên dịch thích hợp.

Đối với các hội nghị, diễn đàn quốc tế với quy mô lớn, chúng tôi sẽ sử dụng loại hình dịch cabin, còn đối với các hội nghị cần số lượng thông dịch viên ít, chúng tôi sẽ sử dụng dịch nối tiếp và dịch thầm.

Do tất cả những tài liệu dùng cho buổi hội thảo, tài liệu thuyết trình cũng như các thông tin chi tiết về hội thảo đều được chúng tôi tham khảo trước, đồng thời, các phiên dịch viên cũng đều nghiên cứu trước nội dung rồi mới tiến hành phiên dịch, nên dịch vụ phiên dịch do chúng tôi cung cấp đạt chất lượng cao. Nếu còn điều gì cần trao đổi, quý khách hàng có thể thảo luận với chúng tôi thông qua ứng dụng Skype hoặc qua điện thoại.

Ngoài ra, chúng tôi còn tiếp nhận biên dịch các tài liệu sử dụng cho các hội thảo, hội nghị chuyên đề.

Về giá cả

Giá cả xin vui lòng tham khảo ở đây.

Khu vực đáp ứng của phiên dịch

Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và những thành phố lớn ở nước khác. 

Thủ tục

  1. Yêu cầu

Hãy cho chúng tôi biết ngày, giờ, ngôn ngữ, địa điểm, nội dung, mục đích và điều phối viên sẽ nói rõ nguyện vọng của bạn cho các phiên dịch viên.

Email: info@harukavn.com, SĐT: 0966-052-200

  1. Gửi bản báo giá

Dựa trên thông tin nhận được từ khách hàng, chúng tôi sẽ báo giá và đề xuất báo giá của người phiên dịch.

  1. Yêu cầu chính thức

Nếu bạn đồng ý với nội dung báo giá thì sẽ ký hợp đồng chính thức. Ngoài ra, hãy gửi cho chúng tôi những tài liệu và thông tin chi tiết về buổi dịch đó để chúng tôi chuẩn bị trước.

  1. Thanh toán tạm ứng trước

Hãy thanh toán trước cho chúng tôi 50% hoặc 100% chi phí thông dịch. Cũng có trường hợp không thanh toán trước.

  1. Ngày thông dịch

Phiên dịch viên sẽ đến đúng ngày, giờ và địa điểm theo yêu cầu của khách hàng. Nếu cần thì một điều phối viên cũng sẽ đến.

  1. Phản hồi

Chúng tôi muốn biết ý kiến ​​của các bạn về kỹ năng dịch của thông dịch viên. Để tiếp tục sử dụng các giao dịch, và chúng tôi sẽ điều chỉnh lại dịch vụ của mình.

  1. Thanh toán nốt số tiền còn lại

Nếu bạn đã thanh toán 50% khoản tạm ứng, thì bạn sẽ phải trả nốt (50%) số tiền còn lại. Nếu bạn chưa thanh toán tạm ứng trước thì hãy thanh toán cho chúng tôi toàn bộ số tiền.

Bài viết liên quan