Phản hồi của khách hàng

Phản hồi của khách hàng

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới công ty Haruka đã luôn đáp ứng nhanh chóng, kịp thời những yêu cầu của phía chúng tôi. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của phiên dịch viên (tên Phiên dịch)

Phản hồi của khách hàng

  1. Tôi rất cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác của Haruka trong suốt 1 năm vừa qua, đã hoàn thành xuất sắc những yêu cầu bên phía công ty tôi. Lần này, tôi đánh giá rất cao trình độ của Anh (tên người phiên dịch), tôi nghĩ có rất ít người có khả năng thông dịch lưu loát và xuất sắc như anh ấy. Nếu tôi trở lại Việt Nam làm việc vào lần tới, nhất định sẽ tiếp tục hợp tác với Haruka.
  2. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới công ty Haruka đã luôn đáp ứng nhanh chóng, kịp thời những yêu cầu của phía chúng tôi. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của phiên dịch viên (tên Phiên dịch) mà chúng tôi được giới thiệu ngày hôm qua, bài phát biểu của tôi đã hoàn thành một cách trọn vẹn. Một lần nữa tôi xin cảm ơn vì đã giới thiệu cho tôi một người phiên dịch rất xuất sắc như vậy.
  3. Phiên dịch viên hoàn thành công việc rất là tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Haruka khi tôi đến Việt Nam những lần tới. Trong tương lai, tôi mong muốn phát triển công việc tại Việt Nam và hy vọng sẽ được hợp tác lâu dài với công ty Haruka.
  4. Phiên dịch viên (tên người phiên dịch) cho bài giảng của bác sĩ người nhật vô cùng xuất sắc và ấn tượng.
  5. Chúng tôi rất cảm ơn Haruka đã giới thiệu cho chúng tôi một phiên dịch viên xuất sắc như vậy. Tương lai sau này, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh tại đây và rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài với Haruka.