Tiếng Nhật hữu ích khi khẩn cấp Useful Japanese in case of emergency

  • Tiếng Nhật hữu ích khi khẩn cấp Useful Japanese in case of emergency
Cứu tôi với!Tasukete!Help!
Cướp!Dorobo!Robbery!
Có vụ tai nạn giao thôngKotsu jiko desu.Traffic accident.
Có cháyKaji desu.Fire!
Tôi bị thươngKega desu.I’m injured.
Tôi bị bệnh cấp tínhKyubyo desu.I feel terribly sick.
Xin hãy gọi cảnh sátKeisatsu ni denwa shite kudasai.Please call the police.
Xin hãy gọi xe cứu thương.Kyukyusya wo yonde kudasai.Please call the ambulance.
  • Tiếng Nhật liên quan đến thảm họa Japanese vocabulary related to disasters
lánh nạnhinanevacuation
dư chấn động đấtyoshinaftershock
cảnh báokeikaicaution
nguy hiểmkikendangerous
cấp nướckyusuiwater provisions
mất nướcdansuiwater outgage
mất điện vật tư cứu trợteiden kyuenbusshiblackout relief goods
sóng thầntsunamitsunami
thông tin chuẩn bị sơ tánhinan jyumbi jyohoevacuation preparation information
kêu gọi sơ tánhinan kankokuevacuation advisory
lệnh sơ tánhinan shijievacuation order
khu vực có bãobofuikistorm area
mưa bãobofu ustorm
giôngrai uthunderstorm
sạt lở đấtjisuberilandslide
đá lởgakekuzureslope failure
dòng chảy bùndosekiryumudslide
lụtkozuiflooding
ngập nướcshinsuiinundation
thủy triều caotakashiostorm surge
chú ýchuiattention
thiệt hạihigaidamage
khu vực xảy ra thảm họahisaichidisaster struck area
kiểm soát đượcosamaruto subside
chạy trốnnigeruto evacuate
bị sậpkuzureruto crumble
bị sụp đổtsubureruto be crushed
  • Chú ý và Cảnh báo Types of advisory and warning
chú ýchuihoadvisory
cảnh báokeihowarning
cảnh báo mưa lớnoame keihostorm warning
chú ý mưa lớnoame chuihostorm advisory
cảnh báo lũkozui keihoflood warning
chú ý lũkozui chuihoflood advisory
cảnh báo bãobofu keihogale warning
chú ý gió mạnhkyofu chuihostrong wind advisory
cảnh báo sóng dữharo keihohigh surf warning
chú ý sóng dữharo chuihohigh surf advisory
cảnh báo thủy triều caotakashio keihostorm surge warning
chú ý thủy triều caotakashio chuihostorm surge advisory