Dự án

Dự án

Hiển thị

13:51 - 04/07/2019

Phiên dịch triển lãm giới thệu sản phẩm tại Hồ Chí...

Haruka cung cấp phiên dịch đuổi Nhật  - Việt từ 2/7/2019 đến 5/7/2019 cho triển lãm giới thiệu sản phẩm tại thành phố Hồ Chí...

Xem thêm

08:40 - 28/06/2019

Phiên dịch đuổi tiếng Nhật tại Hà Nội

Ngày 27/6/2019, Haruka cung cấp phiên dịch đuổi cho cuộc họp của chuyên gia Nhật Bản với nội dung công nghệ nước khoáng, nước...

Xem thêm

16:19 - 24/06/2019

Phiên dịch tiếng Nhật hướng dẫn du lịch tại Hà Nội

Ngày  23/6/2019, Haruka đã cung cấp phiên dịch hướng dẫn du lịch cho buổi tham quan phố cổ và chợ đêm của 2 vị khách...

Xem thêm

10:47 - 12/06/2019

Phiên dịch tiếng Myanmar tại Hà Nội cho đàm phán...

Ngày 10 và 11/6/2019 vừa qua, Haruka đã cung cấp phiên dịch đuổi Myanmar – Việt cho buổi gặp mặt, đàm phán thương mại...

Xem thêm

09:34 - 07/05/2019

Haruka đã cung cấp phiên dịch tiếng Nhật tại Thái Bình

Công ty dịch thuật Haruka đã cung cấp phiên dịch tiếng Nhật – Việt ở Thái Bình trong 02 ngày 23, 24 tháng 4 năm...

Xem thêm