Giới thiệu

Hiển thị

16:30 - 23/03/2018

Giới thiệu công ty

Triết lý của Công ty Haruka chúng tôi là cống hiến vào sự phát triển của xã hội, hỗ trợ giao tiếp toàn cầu của chính quý vị bằng cách kết nối những...

Xem thêm

10:29 - 28/02/2019

Lời chào của người đại diện

Lời chào của tiến sỹ Nguyễn Thị Minh Hương và ông Iwaguchi Yoshio

Xem thêm

16:39 - 23/03/2018

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ cho Cơ quan nhà nước, ngân hàng, nhà trường, nhà sản xuất, công ty tư vấn kinh doanh, công ty du lịch v.v.

Xem thêm

14:32 - 28/04/2018

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Công ty TNHH Haruka (sau đây viết tắt là công ty chúng tôi) hướng đến mục đích bảo mật thông tin cá nhân của Qúy khách hàng nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp...

Xem thêm