Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt ở Củ Chi, về lĩnh vực sữa bột

Ngày 18/11/2022 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch Nhật-Việt tại tỉnh Củ Chi về lĩnh vực sữa bột.

Quý khách cần phiên dịch ở Củ Chi, Hồ Chí Minh xin liên hệ với Haruka:

Email: info@harukavn.com
Điện thoại: 024.6666.6200