Haruka đã cung cấp phiên dịch tiếng Nhật ngành y tế tại Huế

Công ty dịch thuật Haruka cung cấp Phiên dịch tiếng Nhật giỏi tại thành phố Huế. Các Phiên dịch với kinh nghiệm dịch từ 5 năm trở lên trong các lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin, môi trường, pháp luật… từng sống và học tập tại Nhật Bản, có trình độ tiếng Nhật N1 trở lên.

Ms. Tien

Sinh năm 1974

Trình độ tiếng Nhật N1

Kinh nghiệm Phiên dịch:

  • Phiên dịch lĩnh vực công nghệ thông tin
  • Dịch thuật cho dự án đào tạo tại Huế hợp tác giữa Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản và bộ giáo dục đào tạo Việt Nam
  • Dịch thuật cho dự án phát triển bền vững khu vực nhờ du lịch
  • Dịch thuật dự án đào tạo ngành điều dưỡng tại đại học y dược Huế
  • Dịch thuật dự án hoàn thiện hệ thống  thiết bị xử lý nước thải
  • Phiên dịch khảo sát bệnh truyền nhiễm tại Huế
  • Phiên dịch đối thoại diễn đàn “phụ nữ và kinh tế”
  • Phiên dịch xúc tiến du lịch tỉnh Gifu và thành phố Huế
  • Phiên dịch trong lĩnh vực y tế

Ms. Tra

Sinh năm 1970

Kinh nghiệm phiên dịch trên 15 năm

Trình độ tiếng Nhật N1, tiếng Anh giao tiếp

Tiến sỹ ngôn ngữ văn hóa tại đại học Ehime Nhật Bản

Thạc sỹ ngôn ngữ Nhật tại đại học Chubu Nhật Bản