Haruka đã cung cấp phiên dịch tiếng Nhật ngành điều dưỡng tại Hà Nội

Như chúng ta đã biết, Nhật Bản là quốc gia tỷ lệ người già cao. Nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc người già tại các viện dưỡng lão cao. Nhật Bản hàng năm tuyển số lượng lớn điều dưỡng viên Việt Nam sang Nhật Bản làm việc.

Công ty dịch thuật Haruka hàng năm cung cấp số lượng lớn dịch vụ Phiên dịch trong lĩnh vực hợp tác điều dưỡng.

Rất nhiều Phiên dịch đã từng có kinh nghiệm trực tiếp làm điều dưỡng ở Nhật nhiều năm.

Trong tiếng Nhật có hai từ là “kango” và “kaigo” khi Phiên dịch rất dễ hiểu nhầm sang tiếng Việt. Vậy khác nhau giữa hai từ Kango và Kaigo là gì? Kango dịch sang tiếng Việt là y tá, y sỹ, điêu dưỡng ở bệnh viện.

Kaigo ở Nhật chỉ những người chăm sóc người cao tuổi, người bị tàn tật, gần nghĩa với từ “hộ lý” của Việt Nam hơn.

Haruka đã cung cấp phiên dịch tiếng Nhật ngành điều dưỡng tại Hà Nội