Haruka đã cung cấp phiên dịch tiếng Anh – Trung tại TP. HCM

Haruka có đội ngũ Phiên dịch thành thạo 3 ngôn ngữ Anh-Trung-Việt tại thành phố Hồ Chí Minh, và đã cung cấp thành công nhiều vụ Phiên dịch tiếng Anh-Trung-Việt tại Hồ Chí Minh.

Dưới đây là lý lịch của một số Phiên dịch Anh-Trung tại Hồ Chí Minh của công ty dịch thuật Haruka.

Mr. Thuận (sinh năm 1981, người Việt gốc Hoa)

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành ngoại thương. Có 10 năm học tiếng Trung, tiếng Anh.

Thành thạo 3 ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt

Kinh nghiệm phiên dịch: Nhiều năm dịch về triển lãm, về logistics, bán hàng online, tư vấn kinh doanh bất động sản và các lĩnh vực khác.

Ms. Phương (1990)

Thành thạo Anh, Trung, Việt Phiên dịch từ năm 2010 tới nay với nhiều đơn hàng thăm quan nhà máy, hội thảo, du lịch, kinh tế, ngoại giao…

Ms. Liên (1988)

Thành thạo Anh, Trung, Việt. Kinh nghiệm Phiên dịch từ 2010 đến nay có kinh nghiệm Phiên dịch trong lĩnh vực sản xuất, giầy da, đàm phán hợp đồng, dự án…

Ms. H NGON EBAN (1990)

Phiên dịch Anh, Trung Việt từ 2008 đến nay.