Haruka cung cấp 12 phiên dịch Nhật Việt tại Hồ Chí Minh

Ngày 24/11/2022 Haruka vinh dự được chọn là đơn vị cung cấp số lượng lớn 12 phiên dịch + điều phối cho Hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh, do Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh và SACA tổ chức.

Các phiên dịch Haruka đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được phía khách hàng đánh giá cao về chất lượng và sự chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ của Haruka.

Quý khách cần phiên dịch tại Bình Dương xin liên hệ với Haruka:

Email: info@harukavn.com
Điện thoại: 024.6666.6200