Các đơn hàng dịch thuật Haruka đã cung cấp trong tháng 1/2023

Nhân dịp năm mới 2023, Haruka xin kính chúc Quý khách hàng luôn hạnh phúc – an khang – sức khỏe dồi dào. Cảm ơn quý khách hàng đã luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sang năm mới, Haruka sẽ cố gắng hơn nữa để đáp ứng tốt hơn chất lượng các dịch vụ dịch thuật.

Kết thúc tháng đầu tiên của năm mới, Haruka đã hoàn thành dự án biên dịch tài liệu Cabin với số lượng hàng triệu chữ, tài liệu về nhiều lĩnh vực đa ngôn ngữ như Nhật, Anh, Việt, Myanmar, v.v. Cung cấp thành công nhiều đơn phiên dịch lớn nhỏ trong các cuộc đàm phán kinh tế, thương mại, mua bán sáp nhập, du lịch, v.v. mà không quản Lễ tết, ngày nghỉ.

Dưới đây là 47 đơn hàng chúng tôi đã thực hiện trong tháng đầu tiên của năm Quý Mão 2023:

Ngày 01/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho đoàn khách du lịch Hạ Long.

Ngày 03/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp công ty tại Hưng Yên.

Ngày 03/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Anh hợp đồng dịch vụ giữa khách hàng và đối tác.

Ngày 04/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp công ty tại Vĩnh Phúc.

Ngày 04/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt online qua Teams cuộc họp của ban lãnh đạo công ty.

Ngày 05/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu cabin (13 file).

Ngày 05/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Anh liên quan đến hành chính, pháp luật.

Ngày 05/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt online qua Teams cuộc họp của ban lãnh đạo công ty.

Ngày 08/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho cuộc đàm phán của khách hàng với đối tác.

Ngày 09/01/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực văn hóa xã hội.

Ngày 09/01/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực văn hóa xã hội.

Ngày 09/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt hồ sơ, tài liệu cá nhân.

Ngày 09/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Anh tài liệu liên quan đến thủ tục hành chính tại Công ty.

Ngày 09/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu liên quan đến lĩnh vực y tế.

Ngày 10/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt online qua Teams cuộc họp của ban lãnh đạo công ty.

Ngày 11/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho cuộc đàm phán của khách hàng với đối tác về lĩnh vực thiết bị y tế tại Hà Nội.

Ngày 11/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho đoàn khách đến thăm văn phòng của công ty đối tác.

Ngày 12/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến mảng khảo sát thị trường.

Ngày 12/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch cabin Anh Nhật Việt cho Kế hoạch tổ chức các hoạt động nội bộ trong công ty.

Ngày 26/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu cabin (13 file).

Ngày 12/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tin tức nội bộ trong công ty liên quan đến chế độ lương thưởng.

Ngày 12/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu cabin (13 file).

Ngày 12/01/2023: Haruka cung cấp phiên dịch đàm phán mua bán sáp nhập tại Bình Dương.

Ngày 12/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch tiếng Myanmar – Việt tài liệu liên quan đến lĩnh vực thuế.

Ngày 12/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt online qua Teams cuộc họp của ban lãnh đạo công ty.

Ngày 13/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp của Công ty tại Hồ Chí Minh.

Ngày 13/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Anh Nhật online qua Teams cuộc họp của ban lãnh đạo công ty

Ngày 13/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về thông số kỹ thuật các thiết bị sử dụng trong nhà bếp.

Ngày 13/01/2023: Hoàn thành dịch vụ hiệu đính, layout tài liệu về lĩnh vực y tế.

Ngày 15/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu liên quán đến hành chính, pháp luật.

Ngày 16/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu hồ sơ cá nhân.

Ngày 16/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp công ty tại Hưng Yên.

Ngày 18/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Anh Nội dung thông báo gửi lãnh đạo Công ty.

Ngày 19/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu cabin (13 file).

Ngày 23/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến các thủ tục hành chính, pháp luật.

Ngày 23/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu tóm tắt các chính sách, thủ tục hành chính của một thành phố tại Nhật Bản.

Ngày 25/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt Phiếu khảo sát dành cho toàn bộ nhân viên trong công ty.

Ngày 29/01/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực văn hóa xã hội.

Ngày 30/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến lĩnh vực quảng cáo.

Ngày 30/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về các chính sách môi trường.

Ngày 30/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ check dịch, hiệu đính tài liệu về một thành phố tại Nhật Bản.

Ngày 30/01/2023: Hoàn thành dịch vụ hiệu đính, layout tài liệu về lĩnh vực y tế.

Ngày 30/01/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp công ty tại Hưng Yên.

Ngày 31/01/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt với nội dung Khám phá thành phố Nagoya, Nhật Bản.

Ngày 31/01/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực văn hóa xã hội.

Ngày 31/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về lĩnh vực y tế.

Ngày 31/01/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu về lĩnh vực y tế.

Ngày 11 tháng 1 năm 2023, Haruka đã cung cấp phiên dịch Nhật Việt tại Hà Nội