Các đơn hàng dịch thuật Haruka cung cấp tháng 10/2021

Haruka là đơn vị cung cấp dịch vụ biên, phiên dịch ở mọi lĩnh vực, mọi ngôn ngữ. Tháng 10/2021 Haruka đã hoàn thành nhiều dự án ngắn hạn như phiên dịch tiếng Trung tại khu công nghiệp Quang Minh, cung cấp giáo viên cho người Nhật, biên dịch dữ liệu về y tế… Chúng tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Mời các bạn theo dõi các đơn hàng chúng tôi đã thực hiện:

1Ngày 3/10/2021: Hoàn thành dịch vụ check dịch, hiệu đính native Việt Anh tài liệu giáo dục
2Ngày 4/10/2021: Cung cấp dịch vụ đánh máy, biên dịch Việt Nhật File âm thanh cuộc trò chuyện phỏng vấn tại nhà máy
3Ngày 6/10/2021: Hoàn thành check dịch, hiệu đính Anh Việt video đài truyền hình Nhật Bản về văn hóa ẩm thực
4Ngày 7/10/2021: Biên dịch Việt Nhật hợp đồng cung ứng nhân sự cho khách hàng (native check)
5Ngày 9/10/2021: Phiên dịch Nhật Việt tại Hưng Yên cho hội nghị Hội nghị lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gặp mặt doanh nghiêp, doanh nhân và kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
6Ngày 12/10/2021: Phiên dịch Nhật Việt tại Hưng Yên cuộc trao đổi họp nội bộ lãnh đạo công ty
7Ngày 12/10/2021: Biên dịch Việt Nhật hồ sơ cá nhân cho khách hàng: Hộ khẩu, cmnd,…
8Ngày 13/10/2021: Biên dịch Nhật Việt các tài liệu như giấy khám sức khỏe, bảng điểm, bằng,… của người Nhật
9Ngày 16/10/2021: Biên dịch Việt Anh hợp đồng cung ứng nhân sự cho khách hàng (native check)
10Ngày 18/10/2021: Biên dịch Nhật Anh Slide giới thiệu sản phẩm hoa
11Ngày 19/10/2021: Hoàn thành check dịch, hiệu đính Anh Việt video đài truyền hình Nhật Bản về trò chơi (game)
12Ngày 19/10/2021: Biên dịch Việt Nhật tài liệu về xây dựng cho doanh nghiệp Nhật Bản
13Ngày 19/10/2021: Biên dịch Việt Nhật các tài liệu về y tế, kế toán (hóa đơn)
14Ngày 20/10/2021: Biên dịch Việt Nhật catalogue, File giới thiệu về tập đoàn doanh nghiệp cung cấp các suất ăn, dịch vụ ăn uống 
15Ngày 21/10/2021: Biên dịch Nhật Việt tài liệu đào tạo về rủi ro (Tuân thủ, môi trường, an toàn, chất lượng)
16Ngày 22/10/2021: Biên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh tài liệu nội quy lao động của doanh nghiệp
17Ngày 25/10/2021: Biên dịch Nhật Việt tài liệu về mã định danh cá nhân
18Ngày 27/10/2021: Biên dịch Việt Nhật hồ sơ chứng nhận bằng: Bằng, bảng điểm,… cho khách hàng
19Ngày 27/10/2021: Biên dịch Việt Nhật, công chứng hồ sơ thai sản: Giấy khai sinh, chứng sinh, ra viện, hóa đơn thanh toán,….
20Ngày 27/10/2021: Biên dịch Việt Nhật, công chứng hồ sơ bảo hiểm: Giấy chứng sinh, giấy ra viện,… cho khách hàng
21Ngày 27/10/2021: Biên dịch Nhật Việt File khảo sát về hội thảo thúc đẩy sử dụng sản phẩm gỗ của Nhật Bản
22Ngày 28/10/2021: Biên dịch Nhật Việt tài liệu cửa hàng, khu du lịch Nhật Bản
23Ngày 29/10/2021: Biên dịch Việt Nhật Slide giới thiệu công ty dịch vụ ăn uống
24Ngày 29/10/2021: Biên dịch Việt Nhật tài liệu cuộc họp của tập đoàn tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh
25Ngày 29/10/2021: Biên dịch Nhật Việt thỏa ước lao động cho doanh nghiệp 
26Ngày 30/10/2021: Hoàn thành phiên dịch Trung Việt tại khu công nghiệp Quang Minh 1 tháng về dự án đào tạo, training sử dụng máy móc, thiết bị
27Ngày 30/10/2021: Hoàn thành dịch vụ cung cấp giáo viên dạy tiếng Việt cho người Nhật tháng đầu tiên
28Ngày 30/10/2021: Hoàn thành biên dịch Việt Nhật về y tế: 24 kết luận khám sức khỏe của bệnh nhân
29Ngày 30/10/2021: Biên dịch Việt Nhật, công chứng hóa đơn chứng từ thanh toán
30Ngày 30/10/2021: Sao y công chứng tài liệu hồ sơ cá nhân cho khách hàng
31Ngày 30/10/2021: Biên dịch Việt Anh tài liệu về sản phẩm thuốc