Các đơn hàng dịch thuật Haruka cung cấp tháng 1/2022

Trong năm vừa qua, Haruka đã nỗ lực hết mình để đem dịch vụ biên, phiên dịch uy tín nhất, chất lượng tốt nhất tới quý khách hàng trong và ngoài nước.

Tháng cuối cùng của năm Tân Sửu, chúng tôi đã cung cấp phiên dịch ở các hình thức: dịch trực tiếp, dịch online và điển hình là các vụ dịch Việt Nhật tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là các dự án dịch viết ngắn hạn như dịch tờ rơi, tài liệu giới thiệu công ty, tài liệu pháp luật…
Chúng tôi hy vọng quý khách hàng sẽ tiếp tục ủng hộ dịch vụ biên, phiên dịch chất lượng cao của Haruka.
Mời quý vị theo dõi cụ thể các đơn hàng chúng tôi đã cung cấp trong tháng vừa qua:

1Ngày 05/01: Biên dịch Việt Anh tài liệu về dược phẩm
2Ngày 06/01: Biên dịch Việt Anh tài liệu giới thiệu công ty
3Ngày 10/01: Biên dịch Nhật Việt tài liệu về ẩm thực
4Ngày 11/01: Biên dịch Anh Việt bài trình bày quan điểm
5Ngày 11/01: Phiên dịch Nhật Việt tuyển dụng nhân sự
6Ngày 12/01: Phiên dịch Nhật Việt online về tuyển dụng nhân sự
7Ngày 13/01: Phiên dịch Nhật Việt hòa giải tại Hồ Chí Minh
8Ngày 13/01: Biên dịch Nhật Việt về rác thải, môi trường
9Ngày 14/01: Biên dịch Việt Nhật ghi chú tài liệu
10Ngày 14/01: Hoàn thành biên dịch Việt Nhật tài liệu về môi trường
11Ngày 14/01: Biên dịch Nhật Việt tờ rơi
12Ngày 15/01: Tóm tắt tài liệu văn bản về đồ uống
13Ngày 16/01: Biên dịch Nhật Việt sổ tay hướng dẫn dịch vụ
14Ngày 16/01: Biên dịch Việt Anh tài liệu về vấn đề pháp luật
15Ngày 17/01: Cung cấp phiên dịch Nhật Việt Về lĩnh vực y tế tại Hồ Chí Minh
16Ngày 17/01: Phiên dịch Nhật Việt tình hình công ty tại Hà Nam
17Ngày 18/01: Biên dịch Nhật Việt, công chứng dịch bằng JLPT 
18Ngày 18/01: Biên dịch Nhật Việt ghi chú học tập
19Ngày 19/01: Check Anh Việt tài liệu ẩm thực
20Ngày 20/01: Biên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt thư trả lời email
21Ngày 20/01: Hoàn thành việc đọc, thẩm định tài liệu tiếng Nhật
22Ngày 20/01: Biên dịch Nhật Việt tài liệu giới thiệu địa điểm
23Ngày 20/01: Phiên dịch Nhật Việt chúc tết công ty, điểm qua về dịch trong năm
24Ngày 20/01: Biên dịch Nhật Việt tài liệu về xây dựng
25Ngày 23/01: Check tài liệu Anh Việt về sức khỏe
26Ngày 24/01: Phiên dịch Nhật Việt chúc tết tại Vĩnh Phúc
27Ngày 25/01: Phiên dịch online Nhật Việt về tuyển dụng nhân sự
28Ngày 25/01: Cung cấp phiên dịch Nhật Việt tại Hưng Yên
29Ngày 25/01: Biên dịch Việt Nhật thư xin lỗi và báo cáo khắc phục sự cố
30Ngày 26/01: Biên dịch Việt Nhật đề xuất điều chỉnh giá thực phẩm
31Ngày 27/01: Cung cấp phiên dịch Nhật Việt về y tế tại Hà Nội
32Ngày 27/01: Phiên dịch Nhật Việt online tuyển dụng nhân sự
33Ngày 27/01: Hiệu đính bản dịch Việt Nhật tài liệu về kinh doanh
34Ngày 28/01: Biên dịch Nhật Việt tài liệu về rác thải, môi trường
35Ngày 28/01: Hoàn thành biên dịch 39 phiếu kết luận về y tế
Phiên dịch Nhật Việt tại Hồ Chí Minh