Danh sách vụ phiên dịch

Danh sách vụ phiên dịch

Đàm phán về liên kết Trường học képKiểm tra hoạt động của các nhà máy sản xuất tại Việt namGiải quyết vấn đề rắc rối với các đối tác giao dịch

Danh sách vụ dịch phiên dịch

Bài giảng về các ca phẫu thuật cấy ghép

Buổi thuyết trình về phái cử điều dưỡng viên người nước ngoài

 

Đàm phán về đầu tư vốn cho các công ty Việt Nam

 

Quảng cáo sản phẩm xử lý nước thải, khí thải

 

Hợp tác về hợp đồng buôn bán bất động sản

 

Đàm phán về điểu khoản kinh doanh với khách hàng Việt Nam

 

Điều tra, khảo sát về sản xuất thủy sản

 

Đàm phán về phát triển “nhượng quyền kinh doanh” tại Việt Nam

 

Phiên dịch cho thẩm tra viên trong các cuộc thi học thuật

 

Hướng dẫn viên du lịch nội thành Hà Nội

 

Phỏng vấn nhà Kinh doanh tại các nhà máy ở Việt Nam

 

Đàm phán về liên kết Trường học kép

 

Kiểm tra hoạt động của các nhà máy sản xuất tại Việt nam

 

Giải quyết vấn đề rắc rối với các đối tác giao dịch