Danh sách vụ biên dịch

Danh sách vụ biên dịch

Idea contest/ cuộc thi ý tưởng sáng tạoSổ sách ngân hàng nhật bảnCác loại giấy tờ chứng nhận như giấy khai sinh, giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng kí kết hôn, giấy chứng nhận kết hôn,…

Danh sách vụ biên dịch

Tài liệu trình bày, giới thiệu về chiến lược nông nghiệp

Chương trình, hướng dẫn thực tập/tu nghiệp kỹ thuật

Quy định sử dụng App

Bản thiết kế bố trí mạch điện

Bản thiết kế trạm phát điện

Sách hướng dẫn sử dụng hệ thống

Tài liệu về xuất viện-nhập viện

Hợp đồng lao động

Business mail

Trình bày, giới thiệu về hoạt động của nhà máy

Luận văn về các vấn đề môi trường

Biên dịch tạp chí thông tin học đường

Dịch Website

Biên dịch các dịch vụ thẩm mỹ

Idea contest/ cuộc thi ý tưởng sáng tạo

Sổ sách ngân hàng nhật bản

Các loại giấy tờ chứng nhận như giấy khai sinh, giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng kí kết hôn, giấy chứng nhận kết hôn,…