Chú ý khi biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh - Công ty dịch thuật Haruka

Chú ý khi biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh

08:45 - 26/10/2018

Haruka từ năm 2018 đã có đội ngũ biên dịch viên là người bản ngữ ví dụ như người Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Miến Điện. Nếu quý vị cần người bản ngữ biên dịch hoặc kiểm tra bản dịch, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Dưới đây là nội dung chú ý khi biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài ví dụ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Thái Lan, vv.

Đầu tiên, việc có biên dịch văn bản tiếng nước ngoài sang tiếng mẹ đẻ hay không là nguyên tắc của biên dịch. Ví dụ, trường hợp biên dịch văn bản tiếng Việt sang tiếng Anh thì sẽ sử dụng biên dịch viên là người bản ngữ nói tiếng Anh. Việc giao cho biên dịch viên là người bản ngữ nói tiếng Việt dịch văn bản tiếng Anh sang tiếng Việt là đương nhiên. Điều này là nguyên tắc chung trong thế giới biên dịch nhưng khi yêu cầu thuê biên dịch, có thể quý khách hàng không biết việc này.

Lý do là tiếng Việt là ngôn ngữ có số người sử dụng lớn đứng thứ 15 trên thế giới, nhưng do năng lực kinh tế của Việt Nam chưa đạt được mức như vậy nên những người nước ngoài trên thế giới vẫn nghĩ rằng Việt Nam là một đất nước nhỏ bé, tiếng Việt là một ngôn ngữ được ít người biết đến. Và những người có thể nói được tiếng Việt trong số những người nước ngoài quả thực rất ít. Ví dụ, hàng năm những người học tiếng Nhật ở Việt Nam nhiều hơn 10.000 người, nhưng những người học tiếng Việt ở Nhật Bản thì chỉ có vài chục người. Do đó, việc biên dịch sang tiếng nước ngoài do người Việt Nam thực hiện có khá nhiều.

Có điều, những người Việt Nam có thể dịch tốt từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài là rất ít. Đối với những biên dịch viên nói là có thể dịch được sang tiếng nước ngoài thì cũng vẫn nên yêu cầu họ cung cấp một mẫu bản dịch sang tiếng nước ngoài đã từng dịch trong quá khứ và nhất định nên nhờ người bản ngữ kiểm tra lại chất lượng. Tuy nhiên, làm như vậy thì rõ ràng bản dịch đó lại trở thành văn bản do người nước ngoài viết.

Chính vì vậy, nếu là văn bản quan trọng thì nên để người bản ngữ thực hiện biên dịch.

Công ty biên dịch Haruka từ năm 2018 đã có đội ngũ biên dịch viên là người bản ngữ ví dụ như người Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Miến Điện. Nếu quý vị cần người bản ngữ biên dịch hoặc kiểm tra bản dịch, vui lòng liên hệ với chúng tôi.