Bài viết
Không học đại học ngoại ngữ liệu bạn có nên làm nghề dịch thuật không?

Thông thường hầu hết những người làm nghề dịch thuật hiện nay đều là các dịch giả có bằng cấp như bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ về ngôn ngữ học tại các trường đại học trong nước và ngoài nước. Trong quá trình học tại trường đại học với thời gian suốt 4 […]

Bài viết
Haruka đã cung cấp dịch cabin tiếng Trung – Anh tại Hà Nội

Công ty dịch thuật Haruka rất vinh dự được cung cấp Phiên dịch thông thạo tiếng Trung, tiếng Anh cho hội nghị quốc tế lớn nhất về năng lượng gió của Việt Nam vào ngày 13 – 14 /3/2019 được tổ chức tại Hà Nội .