Cần 2 phiên dịch cabin Nhật-Anh

Cần 2 phiên dịch cabin Nhật-Anh

Cần 2 phiên dịch cabin Nhật-Anh

21:14 - 31/08/2018

Cần 2 phiên dịch cabin Nhật-Anh, thù lao khủng. Nếu phiên dịch ở xa sẽ tài trợ tiền vé máy bay và khách sạn. Bạn nào nhận được hoặc có bạn bè thì inbox giúp.

Ngày 06/9/2018,

13:00 - 14:00 Đăng ký

14:00 - 14:10 Giới thiệu đại biểu

14:10 - 17:30 Họp kín về các vấn đề tài chính (joint projects, fiscal year, bầu chọn host city...).

Ngày 07/9/2018,

08:40 - 09:00 Đăng ký

09:00 - 11:20 Khai mạc

Thảo luận (Nhiều chủ đề về quan hệ hợp tác của các nước thành viên)

11:20 - 12:00 Đặt câu hỏi

12:00 Kết thúc

Đây là 1 cuộc hội nghị của các thành viên chính phủ từ 5 nước, bàn luận về nhiều vấn đề nên bên em cần 1 người phiên dịch cabin cao cấp, chuyên nghiệp.