Cách lựa chọn công ty dịch thuật uy tín

Cách lựa chọn công ty dịch thuật uy tín

13:45 - 02/11/2018

Văn bản chuyên ngành thì nên thuê biên dịch viên, công ty dịch thuật có kiến thức chuyên môn.

Văn bản chuyên ngành thì nên thuê biên dịch viên, công ty dịch thuật có kiến thức chuyên môn.

Trong trường học, thường hay có bài tập là Hãy đọc sách rồi tóm tắt những ý chính để viết báo cáo. Tuy nhiên, nếu có 40 người phải làm bài tập này thì sẽ có 40 bài báo cáo viết khác nhau. Trong số đó, có những bài viết mạch lạc rõ ràng, dễ hiểu, ngược lại cũng có những bài viết khó hiểu. Khả năng tóm tắt, khả năng đọc hiểu, khả năng viết văn của mỗi người sẽ khác nhau tùy theo kinh nghiệm và lượng kiến thức đối với mỗi đề tài.

Bên cạnh đó, nội dung càng mang tính chuyên môn thì sự khác biệt về kiến thức trang bị càng thể hiện rõ trong văn bản. Nếu là người không hiểu nhiều về lĩnh vực đó thì không thể viết một bản tóm tắt chính xác được. Trong lĩnh vực biên dịch cũng có thể nói là giống như vậy. Ví dụ, khi biên dịch một báo cáo về điều tra sản phẩm thuốc mới, giữa người hoàn toàn không có kiến thức và người có kiến thức về y học sẽ cho ra những sản phẩm dịch với độ chính xác và tính chuyên môn khác nhau. Văn bản càng mang tính chuyên ngành cao thì càng yêu cầu người biên dịch có kiến thức chuyên môn.

Mặt khác, cũng có người cho rằng nếu thuê người bản ngữ thì chắc là người đó có thể biên dịch được. Tuy nhiên, ví dụ giữa những người Việt Nam nhưng người không hiểu biết về tài chính thì không thể hiểu 100% về báo cáo tài chính được. Người nước ngoài cũng như vậy, không phải ai cũng có kiến thức chuyên môn giống nhau về một lĩnh vực nhất định của ngôn ngữ đó. 

Trường hợp quý khách thuê công ty biên dịch thực hiện biên dịch văn bản chuyên môn, không nên phó thác cho người phụ trách của công ty biên dịch, mà hãy cố gắng xin thông tin về biên dịch viên sẽ thực hiện công việc biên dịch đó trong thực tế.

Nếu như trong quá trình trao đổi với công ty biên dịch mà có nghi ngờ “Liệu rằng người này có thể hiểu hết hay không?” thì nên từ bỏ ngay việc thuê biên dịch đó.

Tại công ty biên dịch Haruka, chúng tôi đảm bảo sẽ cử biên dịch viên có kinh nghiệm phù hợp với chuyên ngành của từng loại văn bản thực hiện biên dịch với chất lượng cao.