Công ty dịch thuật Haruka đưa ra chính sách chất lượng sau đây để cung cấp dịch vụ dịch thuật luôn đáp ứng được mong đợi của Quý khách hàng.

1. Đáp ứng các nhu cầu khác nhau

Có ba cấp độ hoàn thiện bản dịch theo yêu cầu và ngân sách của Quý khách hàng.

Cấp độ CẤP TỐCTIÊU CHUẨNCAO CẤP
̣i dung Dịch để kiểm tra
Đây là dịch vụ dịch thuật sơ cấp và kiểm tra đơn giản (chỉ kiểm tra những chỗ chưa dịch).
Dịch vụ này phù hợp với các tài liệu tiếng nước ngoài chỉ cần kiểm tra nội dung hoặc khi muốn thuê ngoài việc tạo các bản dịch nháp để sau đó tự tạo một bản dịch hoàn thiện hơn.
Dịch trung thành
Đây là dịch vụ dịch thuật với bản dịch được dịch cẩn thận, bao gồm hiệu đính, duyệt bài, và kiểm tra bởi người bản xứ.
Bản dịch chuyển tải được sắc thái của văn bản gốc và phù hợp cho việc dịch các tài liệu quan trọng của khách hàng doanh nghiệp và người dùng nói chung.  
Bản dịch chất lượng cao  
Bên cạnh việc dịch chính xác và trung thành với bản gốc, dịch vụ dịch thuật này mang lại các bản dịch chất lượng cao, cân nhắc tới yếu tố thuyết phục, văn phong và mức độ trang trọng.
Loại tài liệu Bài phát biểu, bản thảo bài giảng, báo cáo thường niên, hồ sơ công ty, sách, báo cáo tài chính, hợp đồng khác nhau   Trang web, thông cáo báo chí, tài liệu hội nghị, báo cáo, quy định nội bộ, hợp đồng các loại, tài liệu phát trong hội thảo       Biên bản, quy định nội bộ, tài liệu đào tạo, hợp đồng các loại, hướng dẫn sử dụng nội bộ  

2. Quản lý nhân sự

Các biên dịch viên sau khi vượt qua vòng loại hồ sơ/ kinh nghiệm dịch thuật và bài kiểm tra dịch thuật thì sẽ được thực hiện công việc dịch thuật, duyệt bài và hiệu đính (tỷ lệ đỗ khoảng 15%).

Thông tin được quản lý trong cơ sở dữ liệu nội bộ, và điều phối viên chuyên trách phụ trách từng dự án sẽ chọn biên dịch viên, người kiểm tra, và thực hiện công việc với một đội ngũ tối ưu nhất.

3. Hệ thống kiểm soát chất lượng

Trong trường hợp tiêu chuẩn, việc kiểm soát chất lượng được thực hiện một cách triệt để thông qua hai bước kiểm tra: duyệt bài và hiệu đính.

Nhờ việc kiểm tra chéo bởi người duyệt bài và người hiệu đính – những người khác với biên dịch viên, chúng tôi sẽ sửa được các lỗi của biên dịch viên như dịch sai, dịch thiếu, việc thống nhất các thuật ngữ, và quét toàn bộ bản dịch để hoàn thành bản dịch hơn nữa.

Sau đó, điều phối viên tiến hành kiểm tra lần cuối để xác nhận rằng bản dịch đã đáp ứng được yêu cầu và giao sản phẩm.

4. Quản lý dự án

Điều phối viên phụ trách Quý khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các quy trình, từ yêu cầu đến giao hàng.

Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không thay đổi điều phối viên trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Đối với các dự án có quy mô lớn và đặt hàng nhiều lần, chúng tôi sử dụng các công cụ hỗ trợ dịch thuật nhằm nâng cao hiệu quả và ổn định chất lượng dịch.

5. Dịch vụ sau bán hàng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sau bán hàng tận tình đối với các bản dịch theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Chúng tôi cũng sẽ trả lời mọi câu hỏi liên quan đến các bản dịch sau khi giao hàng.

Dịch vụ chỉnh sửa bài dịch trong vòng 3 tháng kể từ khi giao hàng là hoàn toàn miễn phí.

Để tạo dựng mối quan hệ khách hàng có mức độ hài lòng cao, chúng tôi sử dụng ý kiến đóng góp của Quý khách hàng trong quá trình lựa chọn nhân sự và quy trình làm việc cho các dự án tiếp theo.