Yêu cầu

Đối với biên dịch, vui lòng cho chúng tôi biết ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ dịch, số lượng ký tự, loại tài liệu, ngày nộp sản phẩm dịch, mục đích, v.v.

Đối với phiên dịch, vui lòng cung cấp cho chúng tôi ngôn ngữ dịch, ngày và giờ, địa điểm, nội dung, loại phiên dịch (Dịch đuổi, đồng thời, thì thầm) và số người phiên dịch cần thiết.

Nhấn vào đây để báo giá miễn phí

STEP
1

Báo giá

Dựa trên thông tin nhận được, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản báo giá và điều kiện.

Trường hợp thiếu thông tin, chúng tôi sẽ hỏi thêm thông tin.

Vui lòng xác nhận phương thức thanh toán ở đây.

STEP
2

Đặt hàng / Hợp đồng

Sau khi xác nhận xong về báo giá, vui lòng gửi văn bản đặt hàng qua e-mail.

Nếu bạn muốn ký kết thỏa thuận bảo mật hoặc thỏa thuận cơ bản, vui lòng cho chúng tôi biết vì chúng tôi có mẫu.

STEP
3

Bắt đầu công việc

Đối với phiên dịch
Lựa chọn phiên dịch

Chúng tôi sẽ chọn một phiên dịch đáp ứng yêu cầu và yêu cầu và nguyện vọng của bạn rồi liên hệ với bạn.

Chúng tôi sẽ xác nhận một số thông tin như: có gặp mặt để trao đổi trước không, có phỏng vấn trước không, thời gian và địa điểm hẹn gặp.

Chuẩn bị phiên dịch

Nếu bạn có bất kỳ tài liệu sơ bộ nào để tăng độ chính xác của buổi dịch thì vui lòng gửi cho chúng tôi.

Bạn cũng có thể hẹn gặp để trao đổi trước. Trường hợp gọi qua internet và điện thoại thì được miễn phí.

Nếu phiên dịch cần phải đến gặp mặt để trao đổi trước, bạn sẽ phải trả chi phí đi lại thực tế và phụ cấp của ngày hôm đó.

Đúng ngày phiên dịch

Phiên dịch sẽ đi đến địa điểm dịch và dịch.

Đối với biên dịch
Biên dịch

Một biên dịch phù hợp với chuyên môn sẽ dịch tài liệu cho bạn.

Hiệu đính

Người hiệu đính (Một người dịch khác với người dịch) sẽ kiểm tra lại bản thảo mà phiên dịch đã dịch.

Check/ DTP

Nếu biên dịch không phải người bản xứ thì bản dịch đó sẽ được kiểm tra bởi một Checker bản xứ.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ điều chỉnh bố cục khi cần thiết.

Nộp sản phẩm

Chúng tôi sẽ nộp bản dịch theo phương pháp quy định.

STEP
4

Xác nhận kết quả

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc không hài lòng với dịch vụ trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ngoài ra, nếu phát sinh phí thì chúng tôi sẽ xác nhận lại.

STEP
5