Công ty dịch thuật Haruka chúng tôi cung cấp dịch vụ biên dịch đa ngôn ngữ sổ tay, sách hướng dẫn sử dụng các loại máy móc, thiệt bị,…

Vì liên quan mật thiết đến sự an toàn của người sử dụng, yêu cầu biên dịch viên phải dịch thật chính xác, có kinh nghiệm sâu rộng về các lĩnh vực, biết cách thống nhất ngôn từ chuyên ngành trong quá trình biên dịch.

Với các bản dịch số lượng lớn, điều phối viên sẽ quản lý, bố trí sắp xếp nhiều biên dịch viên đồng thời tham gia công việc.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể đáp ứng biên dịch sử dụng các công cụ hỗ trợ dịch thuật như Trados, Memsource v.v.

Bảng giá dịch thuật sổ tay, sách hướng dẫn sử dụng

Xin vui lòng xem bảng giá.

Lĩnh vực sử dụng

 • Catalog giới thiệu sản phẩm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hướng dẫn quản lý dược phẩm và chất hóa học
 • Hướng dẫn sử dụng ứng dụng
 • Hướng dẫn sử dụng sản phẩm điên cơ
 • Hướng dẫn bảo trì máy móc
 • Hướng dẫn về thao tác sử dụng máy móc
 • Hướng dẫn kỹ thuật
 • Hướng dẫn xử lý
 • Hướng dẫn sửa chữa máy móc
 • Hướng dẫn đường dây sản xuất
 • Hướng dẫn điều khiển
 • Sách hướng dẫn sử dụng hệ thống
 • Sách hướng dẫn sử dụng dụng cụ, thiết bị y tế
 • Sách hướng dẫn sử dụng thiết bị, máy móc, đồ dùng
 • Bảng thông số kỹ thuật
 • Sách hướng dẫn
 • Bảng dữ liệu an toàn
 • Bảng đánh giá sản phẩm

Ngôn ngữ có thể dịch được

Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Italia v.v.

Định dạng tập tin có thể đáp ứng

Word, Excel, Powerpoint, Text, HTML, XML, XLIFF v.v.

Let Haruka bring you the best translation!

Haruka Company is one of leading translation companies with a reasonable price in Hanoi.
Providing translation and interpretation service in English, Japanese, Chinese, Korean, French and German, etc for at home and abroad companies with the collaboration of over 1.000 professional persons .
We have been providing interpretation for Governmental agencies, banks, universities, manufacturer, insurance companies, real estate companies, consultant companies, tourism companies, TV broadcasting, press, etc