Biên dịch

Biên dịch

Hiển thị

13:52 - 24/04/2018

Dịch thuật tài liệu tiếng Séc

Khi dịch tài liệu tiếng Séc sang tiếng Việt và dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng Séc, chúng tôi sẽ điều phối...

Xem thêm

10:29 - 24/04/2018

Dịch thuật tài liệu tiếng Mã Lai

Chúng tôi dịch tài liệu tiếng Mã Lai sang tiếng Việt và dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng Mã Lai. Chuyên...

Xem thêm

09:58 - 24/04/2018

Dịch thuật tài liệu tiếng Tây Ban Nha

Khi dịch tài liệu tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Việt và dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng Tây Ban Nha, chúng tôi sẽ...

Xem thêm

09:35 - 24/04/2018

Dịch thuật tài liệu tiếng Pháp

Khi dịch tài liệu tiếng Pháp sang tiếng Việt và dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng Pháp, chúng tôi sẽ điều phối...

Xem thêm

08:44 - 24/04/2018

Dịch thuật tài liệu tiếng Đức

Khi dịch tài liệu tiếng Đúc sang tiếng Việt và dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng Đức, chúng tôi sẽ điều phối...

Xem thêm

23:06 - 23/04/2018

Dịch thuật tài liệu tiếng Hàn

Khi dịch tài liệu tiếng Hàn sang tiếng Việt và dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng Hàn, chúng tôi sẽ điều phối...

Xem thêm

21:55 - 23/04/2018

Dịch thuật tài liệu tiếng Trung

Khi dịch tài liệu tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại, chúng tôi sẽ điều phối các biên dịch viên phù hợp...

Xem thêm

21:44 - 23/04/2018

Dịch thuật tài liệu tiếng Anh

Khi dịch tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt, chúng tôi sẽ điều phối các biên dịch viên phù hợp với từng lĩnh vực...

Xem thêm

15:55 - 23/03/2018

FAQ

Tiêu chuẩn lựa chọn biên dịch viên các ngôn ngữ của chúng tôi là phải có kinh nghiệm dịch trên 3 năm...

Xem thêm