Biên dịch về tài liệu PR (Quan hệ công chúng) và truyền thông - Dịch thuật Haruka

Biên dịch về tài liệu PR (Quan hệ công chúng) và truyền thông

10:34 - 26/06/2018

Công ty dịch thuật Haruka có rất nhiều kinh nghiệm về dịch PR (Quan hệ công chúng) và truyền thông nội bộ trong công ty.

Biên dịch về tài liệu PR (Quan hệ công chúng) và truyền thông

Công ty dịch thuật Haruka có rất nhiều kinh nghiệm về dịch PR (Quan hệ công chúng) và truyền thông nội bộ trong công ty.

Việc biên dịch trong lĩnh vực này khác với các tài liệu hướng dẫn sử dụng, đòi hỏi phải truyền đạt chính xác thông điệp riêng của công ty cho người đọc là các nhân viên trong công ty. Việc biên dịch này tại Haruka do các biên dịch viên nhiều kinh nghiệm và khả năng hành văn phong phú thực hiện, cung cấp cho khách hàng bản dịch có chất lượng cao.

Tại công ty dịch thuật Haruka, chúng tôi đã từng hỗ trợ khách hàng nhiều loại biên dịch về thông cáo báo chí, bản tin, tài liệu phát biểu cho nhà báo, tài liệu kỹ thuật, báo cáo khảo sát, trích dẫn và tóm tắt các bài báo, báo cáo chứng khoán, tóm tắt kết quả tài chính, thông báo triệu tập cuộc họp cổ đông, tạo báo cáo tài chính. Vì vậy, quý khách có thể yên tâm phó thác việc này cho chúng tôi.

Tại công ty dịch thuật Haruka, chúng tôi đang có 500 người dịch tiếng Anh, về tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc mỗi thứ tiếng có 100 người, tính cả biên dịch viên tiếng Pháp nữa thì tổng cộng tất cả có hơn 1.000 người đang cộng tác. Trong số đó, chúng tôi lựa chọn những người giỏi về lĩnh vực truyền thông, PR (quan hệ công chúng), tài liệu IR để đảm nhiệm việc dịch về lĩnh vực này, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ biên dịch với độ chính xác cao.

Về giá cả

Về giá cả chi tiết thì xin vui lòng xem trong bảng giá

Các lĩnh vực thực hiện biên dịch

 • Chế tạo
 • Máy điện
 • CNTT
 • Truyền thông
 • Phát triển phần mềm
 • Xây dựng hệ thống
 • Quảng cáo
 • Tài chính
 • May mặc
 • Bán lẻ
 • Xây dựng và vật liệu xây dựng
 • Bất động sản
 • Tiếp thị
 • Ôtô
 • Sơn
 • Nhập khẩu và bán hàng
 • Phương tiện truyền thông

Bài viết liên quan