Vai trò của dịch thuật công chứng

Trước tiên ta cần hiểu dịch thuật là gì? Dịch thuật đơn giản là việc dịch các giấy tờ từ ngôn ngữ ban đầu sang ngôn ngữ khác (ngôn ngữ cần dịch).

Còn công chứng là gì? Công chứng là việc lấy các văn bản được dịch thuật sẽ mang đính kèm tài liệu gốc lên chứng thực tư pháp. Việc chứng thực tư pháp sẽ gồm các phòng tư pháp cấp quận, huyện chứng thực.

Các tài liệu được dịch thuật công chứng sẽ được dùng hợp pháp tại các cơ quan nhà nước, các lãnh sự quán, đại sứ quán… mà chúng ta khi nộp lên không cần nộp bản gốc.

Do vậy việc dịch thuật công chứng sẽ giúp chúng ta không nhất thiết phải trình bản gốc lên mà chỉ cần bản dịch thuật công chứng là cũng đủ cơ sở phát lý cho hồ sơ của mình.

Bên cạnh đó hiện tại việc giao lưu giữa các quốc gia là rất nhiều, do vậy nếu để bản gốc thì các nước khác sẽ không thể hiểu được ngôn ngữ của nước bạn do vậy họ sẽ dùng bản công chứng dịch thuật làm tài liệu chính trong việc giao dịch với bạn.

Vậy việc dịch thuật là rất quan trọng vì bản dịch khi được công chứng sẽ là bản thay thế cho bản gốc, nếu dịch thuật không chính xác rất có thể sẽ làm bản dịch của có thể có nội dung khác với bản gốc của bạn điều nay có thể gây ảnh hưởng rất lớn tới hồ sơ cũng như khả năng thành công của bạn trong việc làm ăn với các đối tác.