Quản lý danh sách từ thuật ngữ trong dịch thuật

Việc dịch đúng từ thuật ngữ là rất quan trọng trong công việc biên dịch.

Do có các từ thuật ngữ đặc trưng riêng theo từng ngành, nên khi người biên dịch không biết rõ về lĩnh vực đó và thực hiện biên dịch một cách tùy tiện theo ý hiểu của mình thì câu văn dịch ra sẽ trở nên khó hiểu.

Ngoài ra, khi biên dịch tài liệu dài hàng trăm trang ví dụ như tài liệu hướng dẫn sử dụng, cần phải thống nhất từ thuật ngữ trong toàn bộ tài liệu.

Vì lý do đó, khi biên dịch tài liệu có tính chuyên môn cao, cần phải tạo và quản lý sẵn bảng danh sách từ thuật ngữ, và khi biên dịch thì để song ngữ một cách thích hợp.

Tại Haruka, bên cạnh việc biên dịch, chúng tôi thực hiện cả việc tạo và quản lý bảng danh sách từ thuật ngữ theo nhu cầu của khách hàng.

Ví dụ: Chúng tôi tìm và liệt kê ra các từ thuật ngữ chuyên môn từ trong bản dịch mà khách hàng mang đến, hoặc nếu khách hàng đã có bảng danh sách từ thuật ngữ rồi thì chúng tôi sẽ tích hợp lại hoặc thực hiện chỉnh sửa.

Bằng cách này, chúng tôi có thể tạo một bảng danh sách từ thuật ngữ chính xác.

Và nếu sử dụng nó một cách thích hợp trong công việc dịch thuật thì có thể thống nhất các từ thuật ngữ và có thể tiếp tục sử dụng trong tương lai.

Ngoài ra, vì bảng danh sách từ thuật ngữ thường được chia sẻ cho nhiều người khác nên khi thời gian trôi qua, các từ được dịch ra sẽ bị mờ đi hoặc được thêm vào tùy tiện, dẫn đến việc sinh ra nhiều bảng danh sách từ thuật ngữ.

Tại Haruka, chúng tôi có thể giúp khách hàng thống nhất các từ thuật ngữ bằng việc quản lý từ thuật ngữ trên MS Excel và MS Access, hay hướng dẫn khách hàng về phần mềm chuyên dụng, v.v.

Nếu khách hàng đang mong muốn tạo một bảng thuật ngữ tốt nhất, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.