Phiên dịch tốt là gì?

Công ty dịch thuật Haruka định nghĩa về phiên dịch tốt như sau.

1. Là việc dịch sang 1 ngôn ngữ khác

Phiên dịch là việc dịch những nội dung được người phát ngôn nói ra sang một ngôn ngữ khác. Đây là điều rất cơ bản trong phiên dịch.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp phiên dịch viên tự ý tóm lược nội dung, bổ sung thêm ý kiến của mình, nội dung dịch của biên dịch viên hoặc dài hơn hoặc ngắn hơn so với lời nói của người phát ngôn.

Người phát ngôn không phán đoán được nội dung mình nói ra đã được truyền đạt như thế nào, trường hợp xấu nhất còn bị phàn nàn từ khách hàng.

2. Là việc làm cho giao tiếp trở nên suôn sẻ

Nơi thực hiện phiên dịch thực hiện giao tiếp giữa các bên bằng lời nói, cho nên ngoài việc phiên dịch để truyền đạt ý của người phát ngôn một cách chính xác, phiên dịch viên còn phải cố gắng để làm cho sự giao tiếp đó trở nên suôn sẻ.

Cụ thể, trường hợp thông tin mới mà người nghe chưa biết thì cần đưa ra hình ảnh cụ thể, đưa ra cách hành văn không tồn tại trong ngôn ngữ của người nghe, thực hiện đảo trật từ từ, vv.

Hơn nữa, việc này chỉ được thực hiện ở nơi cần thiết trên cơ sở tính đến sự khác biệt về bối cảnh văn hóa giữa 2 nước trong một khoảng thời gian bị giới hạn.

Để làm được như vậy, yêu cầu phiên dịch viên phải am hiểu về thường thức nói chung, thói quen kinh doanh, phong cách, hoàn cảnh kinh tế / chính trị, quan điểm, vv.

Tuy nhiên, phiên dịch viên tuyệt đối không được bày tỏ ý kiến của bản thân, phải cung cấp thông tin một cách khách quan của người ở giữa hai phía.