Ngày 17/10, Haruka cung cấp thành công phiên dịch tại Diễn đàn cao cấp OECD-Đông Nam Á

Ngày 17/10, Diễn đàn Cao cấp OECD-Đông Nam Á chính thức khai mạc tại Hà Nội. Việt Nam chủ trì Diễn đàn, với tư cách đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á (SEARP) nhiệm kỳ 2022-2025 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Diễn đàn Cao cấp OECD-Đông Nam Á … Đọc tiếp Ngày 17/10, Haruka cung cấp thành công phiên dịch tại Diễn đàn cao cấp OECD-Đông Nam Á