Lịch sử dịch thuật ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI)

dịch thuật ứng dụng trí thông minh nhân tạo

Dẫn đầu bởi Dịch máy bằng nơ-ron của Google (còn gọi là Google Dịch), ngày nay công nghệ AI sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo đang có những phát triển vượt bậc cùng với sự thay đổi của thời đại.

Hãy cùng nhìn lại lịch sử từ công nghệ dịch tự động thông thường tới dịch thuật sử dụng AI.

■ Dịch máy dựa trên luậtRule Based Machine Translation

Phương pháp này diễn giải và dịch cú pháp câu dựa trên các quy tắc đã được đăng ký trước đó. Quy tắc ở đây là những quy tắc ngữ pháp được sử dụng cho mục đích dịch thuật, và cần có một lượng lớn các quy tắc như vậy cho dịch máy. Có hơn 1.000 quy tắc, chưa kể các quy tắc còn đan chéo nhau, nên việc xây dựng khá khó khăn và phức tạp. Hiện nay, phương pháp này đã trở nên lỗi thời.

■ Dịch máy thống kêStatistical Base Machine Translation

Phương pháp này đăng ký một lượng lớn dữ liệu song ngữ và tạo ra các câu dịch bằng phương pháp thống kê. Việc thu thập được một lượng lớn văn bản chất lượng cao sẽ càng cải thiện độ chính xác.

■ Dịch máy bằng nơ-ron(Neural Machine Translation)

Đây là phương pháp dịch sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo và deep learning. Với cách dịch thông thường, các câu được chia nhỏ và dịch thành từng phần, nhưng bằng cách sử dụng NMT, việc dịch sử dụng cách thức học mạng nơ-ron để chuyển đổi từ ngôn ngữ nguồn → diễn đạt trung gian → ngôn ngữ kết quả dựa trên toàn bộ câu nguồn, nên kết quả dịch tự nhiên hơn.

Hiện tại, Google Dịch đang sử dụng phương pháp này.

■ Tương lai của dịch máy bằng nơ-ron

Độ chính xác của dịch máy được cải thiện đáng kể, nhờ có sự ra đời mạng nơ-ron nhân tạo. Do đó mà các công ty ở nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu xem xét về ứng dụng dịch máy. Khi đầu tư vào ứng dụng này, họ sẽ nhận được kết quả dịch tức thì. Ứng dụng còn có hiệu quả hơn nữa khi nó có thể xử lý tài liệu đa ngôn ngữ, và cho ra kết quả dịch ngay lập tức.

Số lượng công thức tính toán của dịch máy bằng nơ-ron được cho là gấp khoảng 1.000 lần so với RBT và SBT. Do đó, cần phải trang bị GPU công suất cao để có thể hỗ trợ được ứng dụng.

Dịch máy được dự báo sẽ ngày càng tự nhiên và chính xác cao hơn, khi tiến bộ công nghệ đang thay đổi từng ngày.