Khi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, ai dịch tốt hơn?

Khi biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, người Việt Nam biên dịch sẽ tốt hơn hay người Anh, người Mỹ, người Úc nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ biên dịch sẽ tốt hơn?

Người nói tiếng Anh khó để đọc hiểu đầy đủ tiếng Việt

Thoạt nhìn thì thấy có vẻ người nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ khi biên dịch sẽ cho cách hành văn tiếng Anh tự nhiên và tốt. Nhưng lại có vấn đề là sẽ đọc sót tiếng Việt hoặc hiểu sai tiếng Việt.

Đối với những người không nói tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ thì rất khó để đọc hiểu đầy đủ từng câu từng chữ tiếng Việt. Người biên dịch của bất kỳ nước nào cũng tương tự như vậy.

Người nói tiếng Anh dịch khá tự nhiên

Mặt khác, kể cả khi đã hiểu sai, nhưng do cách hành văn của bản dịch tiếng Anh khá tự nhiên, nên nếu không đối chiếu với bản gốc để kiểm tra lại, người dịch sẽ hài lòng với phần dịch tiếng Anh hoàn hảo đó của mình và không phát hiện ra việc mình đã mắc lỗi.

Để phòng tránh những lỗi như vậy, để người Việt Nam biên dịch sẽ tốt hơn. Khi người Việt Nam biên dịch, hầu như rất ít trường hợp người Việt Nam không hiểu được tiếng Việt, nên không có chuyện hiểu sai tiếng Việt.

Do có nhiều người Việt Nam có khả năng tiếng Anh tốt nên các câu dịch sang tiếng Anh cũng có chất lượng cao.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, vì người Việt Nam biên dịch câu tiếng Anh mà không phải là tiếng mẹ đẻ của họ nên sẽ khác với câu văn do người bản ngữ dịch ra, sẽ có lỗi về cấu trúc, từ ngữ và đọc khó hiểu. Bởi vì người biên dịch đó có nền văn hóa khác nên cách hành văn sẽ không tự nhiên.

Có hai cách để giải quyết vấn đề này

Đó là để người bản ngữ kiểm tra và viết lại nội dung biên dịch, và để người bản ngữ có khả năng hiểu tiếng Việt gần tương đương với người Việt Nam biên dịch. Cách làm thứ hai hầu như rất ít nên cách làm thứ nhất đang là phổ biến.