HARUKA cung cấp phiên dịch cho các buổi tài trợ máy xét nghiệm, máy thở

Trong tháng 5 năm 2021, Haruka được lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho công ty Honda Việt Nam đi ủng hộ máy xét nghiệm, máy trợ thở tại 2 địa phương Vĩnh Phúc, Hà Nam phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Dịch bệnh bùng phát trở lại với những diễn biến vô cùng phức tạp, việc ủng hộ của doanh nghiệp phần nào chia sẻ những khó khăn mà nhân dân 2 tỉnh này đang gặp phải. Haruka vinh dự được đồng hành, được đóng góp một chút công sức nhỏ mọn vào hoạt động ý nghĩa này.