Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt về thực hành kỹ thuật tại Tokyo

Ngày 8/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về thực hành hướng dẫn kỹ thuật tại Tokyo.

🤝Haruka có thể được nói như cầu nối vững chắc giữa hai ngôn ngữ và hai văn hóa đặc biệt là giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. Sự hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật và ngôn ngữ giúp chúng tôi truyền đạt thông điệp một cách chính xác và mượt mà.

🌐 Với một sự kiện quan trọng như hướng dẫn kỹ thuật tại Tokyo, Haruka đã mang lại giải pháp phiên dịch nhất quán và linh hoạt, đảm bảo mọi thông tin được chuyển đổi mà không làm giảm chất lượng hướng dẫn.

💻 Cùng với đội ngũ dịch thuật chuyên nghiệp và sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực kỹ thuật, chúng tôi đã tạo ra một không gian học thuật và truyền đạt thông tin hiệu quả, giúp người tham dự tận hưởng sự kiện mà không bị rối.

Liên Hệ Ngay:

  • 🌐 Website: translation.pro.vn
  • 📧 Email: info@harukavn.com
  • 📞 Điện thoại:  024.6666.6200