Haruka cung cấp phiên dịch cho buổi đào tạo doanh nghiệp

Ngày 8/11/2023 Haruka cung cấp thành công phiên dịch cho Buổi đào tạo doanh nghiệp, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của chúng tôi trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục và đào tạo.

Với sự đa dạng của thị trường ngày nay, việc có khả năng đàm phán, làm việc, và học tập qua nhiều ngôn ngữ là cực kỳ quan trọng. Haruka hiểu rằng sự hỗ trợ phiên dịch không chỉ là việc chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, mà còn là việc tạo ra cơ hội cho sự hiểu biết sâu sắc và tương tác tích cực.

Điều này đặt ra nhiều lợi ích cho người học, giúp họ tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và hiệu quả. Sự thuận tiện trong việc hiểu và ghi nhớ thông tin giúp tăng cường khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế trong môi trường làm việc.

Liên Hệ Ngay:

  • 🌐 Website: translation.pro.vn
  • 📧 Email: info@harukavn.com
  • 📞 Điện thoại:  024.6666.6200