Haruka cung cấp dịch thuật online (đào tạo)

Tình hình dịch Covid-19 kéo dài, doanh nghiệp Nhật Bản không thể sang Việt Nam gặp được đối tác. Haruka vinh dự được lựa chọn là đơn vị để cung cấp dịch vụ dịch thuật online cho khách hàng.

Haruka đã cung cấp phiên dịch Nhật Việt dịch online suốt cả khóa đào tạo kéo dài hơn 1 tháng. Đây là chương trình đào tạo nhân lực môi trường quốc tế của 1 tỉnh ở Nhật Bản. Cụ thể là về xử lý chất thải, khóa hỗ trợ triển khai nhân rộng mô hình bãi chôn lấp tại Việt Nam. Khóa đào tạo trực tuyến qua Zoom đã kết thúc thành công, với sự hài lòng của khách hàng cũng như các học viên. Phiên dịch truyền tải chính xác toàn bộ nội dung bài học cho học viên một cách dễ hiểu và logic nhất.

Khóa học có sự tham gia của đại diện tỉnh ở Nhật Bản, Việt Nam cũng như Trung tâm vệ sinh môi trường. Bên cạnh công việc phiên dịch online, Haruka hỗ trợ khách hàng biên dịch tài liệu từ tiếng Nhật sang tiếng Việt các tài liệu cho mỗi buổi học.

Khách hàng đánh giá cao về chất lượng biên phiên dịch của Haruka bởi vì thời gian yêu cầu gấp rút, Haruka đã đáp ứng nhanh chóng. Không những thế, nội dung dịch yêu cầu phiên dịch cần nắm chắc kiến thức, có kinh nghiệm về lĩnh vực đào tạo, môi trường, xây dựng và cả hóa học. Haruka đã có sự lựa chọn, bố trí phiên dịch phù hợp khả năng. Khách hàng hứa hẹn khóa học năm tài khóa tiếp theo sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ dịch thuật của Haruka.

Hình ảnh bãi chôn lấp minh họa trong bài giảng của khóa học