Haruka cho thuê thiết bị dịch cabin

Ngày 14/11/2022, Haruka set up thiết bị dịch cabin cho Chương trình lễ ký kết giữa Khách hàng và Đối tác diễn ra tại Hà Nội.

Quý khách có nhu cầu thuê thiết bị dịch cabin vui lòng liên hệ:

Email: info@harukavn.com
Điện thoại: 024.6666.6200