Đơn hàng dịch thuật Haruka cung cấp trong tháng 10/2020

Tháng 10 là một tháng thật sự bận rộn với nhiều đơn hàng “Siêu khủng” của Haruka. Cảm ơn các Quý khách hàng luôn yêu mến, tin tưởng sử dụng dịch vụ Dịch thuật chất lượng cao của Haruka. Dưới đây là một số đơn hàng tiêu biểu đang thực hiện trong tháng 10:
01/10/2020 – 05/10/2020 : Biên dịch tài liệu Anh Việt phát sóng truyền hình
02/10/2020 – 03/10/2020 : Biên dịch tài liệu Việt Nhật phương án vận hành nhà máy
04/10/2020 – 05/10/2020 : Biên dịch tài liệu thương mại Việt Anh
05/10/2020: Biên dịch tài liệu Việt Anh Giải pháp đào tạo
05/10/2020 – 06/10/2020 : Biên dịch tài liệu Nhật Việt hội đàm với chính phủ Việt Nam
06/10/2020 – 09/10/2020 : Biên dịch công chứng Việt Nhật sổ tiết kiệm, giấy tờ tùy thân
06/10/2020 – 27/10/2020 : Biên dịch Nhật Việt tài liệu và hồ sơ bằng sáng chế
07/10/2020 – 08/10/2020 : Phiên dịch Việt Nhật Họp thương mại tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh
08/10/2020 : Phiên dịch Nhật Việt tại Bộ y tế
08/10/2020 : Phiên dịch Việt Nhật trong lĩnh vực y tế tại bệnh viện ở Hồ Chí Minh
08/10/2020 : Phiên dịch thì thầm Việt Nhật cho cuộc họp nội bộ định kỳ trong công ty sản xuất tại Việt Nam
09/10/2020 – 13/10/2020 : Biên dịch Anh Việt tài liệu thuộc lĩnh vực truyền hình
09/10/2020 – 15/10/2020 : Biên dịch Nhật Việt giáo trình đào tạo phần mềm
10/10/2020 : Biên dịch Việt Nhật lịch sử, văn học về sông Tô
12/10/2020 – 14/10/2020 : Biên dịch Nhật Việt bản cam kết trong lĩnh vực tư pháp
12/10/2020 – 15/10/2020 : Biên dịch Việt Nhật Chiến lược phát triển trường đại học
12/10/2020 – 15/10/2020 : Biên dịch tài liệu Nhật Việt bản đề xuất gửi tới Thủ tướng chính phủ
13/10/2020 – 17/10/2020 : Phiên dịch Nhật Việt cho Tổng giám đốc họp với các Manager trong lĩnh vực sản xuất
14/10/2020 – 15/10/2020 : Biên dịch Việt Nhật về quy trình nhập và bảo quản thực phẩm
14/10/2020 – 19/10/2020 : Biên dịch Nhật Việt Giáo trình bảo mật thông tin
15/10/2020 : Phiên dịch Nhật Việt tại bệnh viện ở Hồ Chí Minh
17/10/2020 – 25/10/2020 : Biên dịch tài liệu kỹ thuật Việt Anh trong lĩnh vực sản xuất ô tô xe máy
17/10/2020 – 17/11/2020 : Ghi âm và gỡ băng ghi âm 76 người Việt Nam đọc tiếng Nhật, thời lượng 3800 phút từ 21/10/2020-21/11/2020: Biên dịch Nhật Việt tập tài liệu Catalog giới thiệu Tập đoàn đa quốc gia và các công ty, lĩnh vực hoạt động thuộc tập đoàn.