Các lỗi dịch nói thường gặp

Dịch nói đòi hỏi nhiều kỹ năng tốt như khả năng phản xạ ngôn ngữ, trí nhớ tốt, nhanh nhạy, làm chủ tình huống, diễn đạt mạch lạc, tự tin…

Sau đây là các lỗi thường gặp khi dịch nói trong dịch đuổi. (Bài viết khác sẽ đề cập tới lỗi trong dịch cabin).

1. Phát âm sai:

Lỗi phát âm ảnh hưởng lớn tới chất lượng dịch. Người nghe khi có phát âm tốt thường đánh giá cao chất lượng phiên dịch.

Có những lỗi không ảnh hưởng tới quá trình tiếp nhận thông tin, nhưng cũng có nhiều lỗi khiến người nghe không thể hiểu được nội dung.

Nếu dấu trọng âm, ngữ điệu, ngắt, nhấn tốt thì người nghe sẽ yên tâm về chất lượng phiên dịch viên (mặc dù vốn từ có thể không phong phú).

2. Diễn đạt nghèo nàn, lặp từ:

Việc lặp từ là biểu hiện của sự nghèn nàn vốn từ, cách diễn đạt. Nhiều từ được dùng liên tục trong phát ngôn.

3. Diễn ngôn rời rạc, không liên kết:

Phát ngôn thiếu liên kết, không mạch lạc có thể do người dịch không hiểu hết ý nghĩa của phát ngôn, khả năng sử dụng ngoại ngữ của người dịch còn hạn chế.

4. Bỏ ý:

Phiên dịch dịch xót thiếu, bỏ ý do không hiểu hoặc không nhớ. Người dịch cần lý giải, phân tích kết cấu lô gic của diễn ngôn để ghi nớ nội dung.

Ngoài trí nhớ máy móc, ghi nhớ theo nội dung lô gic của vấn đề trình bày rất quan trọng. Thường khi dịch không thể nhớ chính xác tuyệt đối từng câu từng lời, nhưng cần nắm được nội dung ý chính.