Các đơn hàng dịch thuật Haruka đã cung cấp trong tháng 7/2022

Tiếp nối những thành công của các dịch vụ Haruka đã cung cấp cho khách hàng trong tháng 6, tháng 7 vừa qua Haruka đã cung cấp rất nhiều dịch vụ biên, phiên dịch ở nhiều ngôn ngữ, nhiều lĩnh vực. Trong đó, điển hình như là phiên dịch cho các cuộc họp quan trọng tại nhiều doanh nghiệp, cuộc họp Online, biên phiên dịch tài liệu với số lượng hàng trăm trang.

Haruka cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Sau đây, mời các bạn theo dõi các đơn hàng chúng tôi đã thực hiện trong tháng 7 vừa rồi:

 1. Ngày 3/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật hợp đồng kinh tế
 2. Ngày 3/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật Đơn đề nghị về lĩnh vực kinh tế
 3. Ngày 6/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt phiếu khảo sát y tế
 4. Ngày 8/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật về giá cả trong lĩnh vực thực phẩm
 5. Ngày 10/7/2022: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về du lịch đất nước Nhật Bản
 6. Ngày 11/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt Sổ tay hướng dẫn
 7. Ngày 13/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu đào tạo về trẻ em
 8. Ngày 13/7/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Việt Nhật Marketing sản phẩm của đối tác
 9. Ngày 13/7/2022: Hoàn thành cung cấp dịch vụ công chứng dịch thuật hồ sơ cá nhân
 10. Ngày 13/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Anh liên quan đến kế hoạch kinh doanh
 11. Ngày 14/7/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Việt Nhật về lĩnh vực Pháp luật
 12. Ngày 14/7/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Anh Nhật  giới thiệu Công ty và sản phẩm Công ty
 13. Ngày 14/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật hồ sơ giấy tờ bằng cấp
 14. Ngày 15,16/7/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt liên quan đến lĩnh vực gia công cơ khí
 15. Ngày 17/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật video về đời sống, văn hóa, xã hội
 16. Ngày 18/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt Thỏa thuận hợp tác trong kinh doanh
 17. Ngày 18/7/2022: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt Giới thiệu về khu cắm trại
 18. Ngày 18/7/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt liên quan đến Kế hoạch triển khai công việc
 19. Ngày 19/7/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt liên quan đến Kế hoạch công việc của công ty đối tác
 20. Ngày 19/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu giới thiệu về một siêu thị nổi tiếng tại Nhật
 21. Ngày 19/7/2022: Cung cấp dịch vụ Phiên dịch đuổi ngôn ngữ Nhật – Việt hình thức Online (qua Teams)
 22. Ngày 20/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu y tế
 23. Ngày 21/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật video về đời sống, văn hóa, xã hội
 24. Ngày 21/7/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về lĩnh vực sản xuất, xây dựng
 25. Ngày 22/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt App trên điện thoại về phòng chống thiên tai
 26. Ngày 22/7/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cuộc họp trao đổi thông tin về lĩnh vực hải quan
 27. Ngày 22/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật hồ sơ giấy tờ bằng cấp
 28. Ngày 23/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu liên quan đến lĩnh vực điện ảnh
 29. Ngày 25/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu đào tạo về lĩnh vực giáo dục
 30. Ngày 25/7/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về mảng khảo sát trực tuyến
 31. Ngày 26/7/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cuộc họp của Khách hàng với công ty đối tác
 32. Ngày 26/7/2022: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về nội dung tín ngưỡng tôn giáo Nhật Bản
 33. Ngày 27/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt bản tin truyền hình
 34. Ngày 28/7/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cuộc họp trao đổi về lĩnh vực tài chính – kế toán
 35. Ngày 28/7/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho bộ Công an
 36. Ngày 28/7/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt online qua teams
 37. Ngày 29/7/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu hồ sơ cá nhân
 38. Ngày 29/7/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Việt Nhật về lĩnh vực bất động sản
 39. Ngày 29/7/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt về sách hướng dẫn dành cho người nước ngoài sinh sống tại Nhật
 40. Ngày 29/7/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu về lĩnh vực y tế
 41. Ngày 31/7/2022: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực ẩm thực
 42. Ngày 31/7/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu đào tạo dành cho các bậc phụ huynh
 43. Ngày 31/7/2022: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu về lĩnh vực y tế trong tháng
Ngày 5/7/2022 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch cuộc họp với đối tác trong lĩnh vực sản xuất cho công ty tại Hải Phòng.