Các đơn hàng dịch thuật Haruka đã cung cấp trong tháng 6/2022

Haruka là đơn vị cung cấp dịch vụ biên, phiên dịch ở mọi lĩnh vực và mọi ngôn ngữ. Tháng 6/2022, Haruka đã hoàn thành nhiều dự án ngắn hạn cũng như dài hạn, trong đó điển hình nhất là dự án phiên dịch cabin Việt Nhật chuỗi sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Honda, phiên dịch Anh – Nhật – Việt cuộc họp cổ đông cho doanh nghiệp tại Hưng Yên hay Hà Nội.

Cũng trong tháng 6 này, Haruka cung cấp nhiều dự án ngắn hạn ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, pháp luật, y tế, thực phẩm, hành chính, xây dựng, âm nhạc, môi trường…

Haruka cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Sau đây, mời các bạn theo dõi các đơn hàng chúng tôi đã thực hiện trong tháng 6 vừa rồi:

 1. Ngày 1/6/2022: Cung cấp dịch vụ dịch Nhật Việt hồ sơ giấy tờ bằng cấp.
 2. Ngày 1/6/2022: Hoàn thành dịch vụ dịch thuật và đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ.
 3. Ngày 2/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật công chứng lĩnh vực hành chính.
 4. Ngày 2/6/2022: Cung cấp phiên dịch Nhật Việt quyết toán thuế đưa ra giải quyết thua lỗ trong doanh nghiệp.
 5. Ngày 4/6/2022: Hoàn thành biên dịch Việt Nhật thư kiến nghị tố cáo.
 6. Ngày 6/6/2022: Check bản dịch Anh Việt giới thiệu thành phố.
 7. Ngày 8/6/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt khóa đào tạo tại Tokyo
 8. Ngày 9/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Ba Lan Việt lĩnh vực pháp luật.
 9. Ngày 10/6/2022: Cung cấp phiên dịch cabin Anh Việt hội thảo an toàn giao thông.
 10. Ngày 10/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt và Nhật Anh tài liệu họp cổ đông.
 11. Ngày 10/6/2022: Phiên dịch Nhật Việt lĩnh vực y tế – Viêm túi mật cấp tính.
 12. Ngày 13/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật thư phản hồi khách hàng.
 13. Ngày 13/6/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Anh Việt Website cho doanh nghiệp.
 14. Ngày 14/6/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Việt Nhật tham quan hãng xe máy.
 15. Ngày 15/6/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch cabin Việt Nhật chuỗi sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Honda.
 16. Ngày 15/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt sách hướng dẫn.
 17. Ngày 15/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt hồ sơ giấy phép lái xe.
 18. Ngày 16/6/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Việt Nhật xây dựng và đường sắt tại Huế và Hà Nội.
 19. Ngày 16/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật phản ánh về sự cố trong cung cấp thực phẩm.
 20. Ngày 16/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật phản ánh về sự cố trong cung cấp thực phẩm.
 21. Ngày 17/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về ung thư gan.
 22. Ngày 20/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ.
 23. Ngày 20/6/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Việt Nhật lĩnh vực y tế.
 24. Ngày 20/6/2022: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực thể thao.
 25. Ngày 21/6/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt đánh giá định kỳ nhân viên.
 26. Ngày 22/6/2022: Hoàn thành dịch vụ check bản dịch Anh Việt chương trình truyền hình NHK.
 27. Ngày 23/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt catalog.
 28. Ngày 23/6/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt dịch văn bản Cabin – dịch tài liệu dự án ngôn ngữ của chính phủ Nhật.
 29. Ngày 24/6/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch 3 ngôn ngữ Nhật – Anh – Việt họp cổ đông tại Hưng Yên.
 30. Ngày 24/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt hồ sơ cá nhân.
 31. Ngày 24/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật thông tư thuộc lĩnh vực môi trường.
 32. Ngày 26/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật văn kiện dự án hõ trợ kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
 33. Ngày 27/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về bảo hiểm xã hội.
 34. Ngày 27/6/2022: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về lĩnh vực âm nhạc.
 35. Ngày 28/6/2022: Hoàn thành dịch vụ check bản dịch Nhật việt về lĩnh vực thủ công.
 36. Ngày 29/6/2022: Hoàn thành dịch vụ dịch Việt Nhật lĩnh vực môi trường.
 37. Ngày 29/6/2022: Hoàn thành dịch vụ dịch Việt Nhật hồ sơ cá nhân.
 38. Ngày 29/6/2022: Hoàn thành dịch vụ dịch Việt Nhật tài liệu về lĩnh vực y tế.
 39. Ngày 29/6/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt thăm quan nhà máy trong lĩnh vực xây dựng.
 40. Ngày 29/6/2022: Cung cấp dịch vụ check độ chính xác dịch tự động Nhật Việt, Việt Nhật.
 41. Ngày 30/6/2022: Hoàn thành cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật dịch phiếu kết luận y tế hàng tháng
 42. Ngày 30/6/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật hợp đồng tư vấn kinh tế.
Ngày 13,14,15 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt ở Hà Nội và Huế về chuyên ngành đường sắt