Các đơn hàng dịch thuật Haruka đã cung cấp trong tháng 4/2023

Cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng các dịch vụ biên, phiên dịch của Haruka.

Kết thúc tháng 4, Haruka đã hoàn thành nhiều dự án biên, phiên dịch trong nhiều lĩnh việc tiêu biểu như: phát triển phần mềm, vận tải, ra mắt sản phẩm mới, khảo sát thị trường, an toàn và sức khỏe v.v. trên khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Dưới đây là gần 70 đơn hàng chúng tôi đã thực hiện trong tháng 4 năm 2023:

1Ngày 1/4/2023: Hoàn thành dịch vụ Công chứng hồ sơ Nhật Việt
2Ngày 2/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt webside
3Ngày 2/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt phòng khám nha khoa / thăm triển lãm, trao đổi kinh doanh
4Ngày 3/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt trong lĩnh vực quảng cáo
5Ngày 4/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về Quan hệ Công chúng kỷ niệm 50 năm
6Ngày 5/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu của một trường đại học
7Ngày 5/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu Tài liệu cho các nhóm đào tạo việt nam.
8Ngày 6/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu, hồ sơ cá nhân.
9Ngày 6/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu biên bản làm việc với chính quyền ở Hà Nội
10Ngày 6/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu công chứng bằng sáng chế
11Ngày 6/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu danh sách ứng dụng chứng nhận kinh doanh kỷ niệm
12Ngày 6/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về bằng sáng chế
13Ngày 6/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu của một trường đại học
14Ngày 7/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt Tổng Giám đốc mới đi chào lãnh đạo tỉnh Hà Nam
15Ngày 8/4/2023: Cung cấp thành công biên dịch Nhật Việt và thu âm_Khu di tích lịch sử Phủ chủ tịch
16Ngày 9/4/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh Cảm biến cửa tự động
17Ngày 9/4/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về lĩnh vực văn hóa xã hội
18Ngày 9/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu giáo dục an toàn và sức khỏe
19Ngày 10/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt Tổng giám đốc mới của doang nghiệp đi chào hỏi xã giao lãnh đạo tỉnh
20Ngày 10/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu phá sản cho tòa án
21Ngày 10/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu Hồ sơ cá nhân
22Ngày 11/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
23Ngày 11/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu cho hội thảo thời trang
24Ngày 12/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu trang web phổ biến thông tin cho tỉnh Nara
25Ngày 12/4/2023: Hoàn thành dịch vụ  Layout hồ sơ cá nhân
26Ngày 12/4/2023: Hoàn thành dịch vụ  biên dịch tài liệu cá nhân
27Ngày 12/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt trang web
28Ngày 13/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt báo cáo
29Ngày 13/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Anh Việt tài liệu hồ sơ cá nhân
30Ngày 14/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Anh Việt về đào tạo cho nhân viên bán hàng
31Ngày 14/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt cho buổi giao lưu doanh nghiệp và chính quyền tỉnh
32Ngày 15/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt Phương án đề xuất cải tạo căng tin
33Ngày 18/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Anh Việt Yêu cầu về thỏa thuận
34Ngày 18/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt Tờ rơi kiểm tra Micro CTC
35Ngày 18/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt online cho cuộc họp nội bộ công ty
36Ngày 18/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh
37Ngày 19/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về xác nhận các sản phẩm liên quan đến nhôm, giải thích các cuộc đàm phán kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh
38Ngày 19/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Anh Việt về tài liệu xác nhận cư trú
39Ngày 19/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu đề xuất Panasonic
40Ngày 19/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu cá nhân
41Ngày 19/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt cho một doanh nghiệp ở Hưng Yên
42Ngày 20/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tham quan nhà máy ở Hà Nội, Nam Định, Thái Bình và Hồ Chí Minh (Đơn hàng phiên dịch dài ngày kéo dài ở nhiều tỉnh thành)
43Ngày 20/4/2023: Cung cấp  thành công phiên dịch Nhật Việt tại Hà Nội về lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp
44Ngày 20/4/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản dịch Anh Việt về tài liệu cá nhân
45Ngày 20/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu thương mại
46Ngày 20/4/2023: Hoàn thành dịch vụ Layout tài liệu cái nhân
47Ngày 24/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt online cho cuộc họp nội bộ công ty
48Ngày 21/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu liên quan đến mỹ phẩm
49Ngày 21/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu [Bản tin mới]
50Ngày 21/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu học lái xe của trường học
51Ngày 21/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu Cá nhân
52Ngày 21/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt online cho cuộc họp nội bộ công ty.
53Ngày 21/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu Cá nhân
54Ngày 21/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu Cá nhân
55Ngày 24/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch thì thầm Nhật Việt cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình thức phiên dịch thì thầm đòi hỏi nhiều kỹ năng và sự tập trung cao, phiên dịch Haruka đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
56Ngày 24/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân
57Ngày 25/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu Cá nhân
58Ngày 25/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Trung Việt về tài liệu cá nhân
59Ngày 26/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt online cho một doanh nghiệp ở Hưng Yên
60Ngày 26/4/2023: Hoàn thành dịch vụ Check bản công chứng dịch Anh Việt về tài liệu cá nhân
61Ngày 26/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu CTC Micro
62Ngày 26/4/2023: Dịch Thuật Haruka đã cung cấp phiên dịch Nhật Việt tại khoa Y Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
63Ngày 27/4/2023: Hoàn thành dịch vụ Layout tài liệu tài liệu cá nhân
64Ngày 27/4/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt online cho một doanh nghiệp ở Hà Nội
65Ngày 27/4/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Trung hồ sơ cá nhân
66Ngày 28/4/2023: Hoàn thành dịch vụ Layout hồ sơ cá nhân
67Ngày 29/4/2023: Hoàn thành dịch vụ Check Việt Anh Hợp đồng chỗ ngồi